ติดต่อสหกรณ์โทร 064-445-5901

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 6/2567

โดย Thanaporn P.
 วันที่ 30 พ.ค. 2567 15:36 น.
 108
การประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นศรีสะเกษ จำกัด ชุดที่ 14 ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินประจำเดือนเมษายน 2567 สมาชิกจำนวน 76 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,761,000 บาท รายงานผลการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อชำระสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2567 สมาชิกจำนวน 25 ราย เป็นจำนวนเงิน 138,446 บาท รายงานจ่ายเงินกู้สามัญประจำเดือนเมษายน 2567 สมาชิกจำนวน 12 ราย เป็นจำนวนเงิน 4,080,000 บาท รายงานจ่ายเงินกู้พิเศษประจำเดือนเมษายน 2567 สมาชิกจำนวน 1 ราย เป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท อนุมัติเงินกู้สามัญประจำเดือนพฤษภาคม 2567 สมาชิกจำนวน 54 ราย เป็นจำนวนเงิน 30,848,000 บาท อนุมัติการตรวจรับงานจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมและแอพพลิเคชันงานบริหารสหกรณ์ งวดสุดท้าย ของ บริษัท อัพบีท จำกัด พร้อมให้บริการสมาชิกสหกรณ์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น